re-intergratie amsterdam Opties

De aanpak kenmerkt zich door ons zeer persoonlijke benadering. Tezamen uitkijken wij tot op de bodem uit daar waar de cliënt vastloopt, waarbij een controverse ook niet is geschuwd. Bovendien is gekeken tot het totaalbeeld: wat geeft energie, wat brengt rust, wat bestaan een beperkingen, wat zijn een mogelijkheden; wat bestaan een valkuilen en wat bestaan de kwaliteiten.

De begeleiding voor FOCUS kan zijn individueel, maar u kunt verder deelnemen met groepsactiviteiten Ieder traject wordt op maat ingevuld, door uzelf, tezamen betreffende uw vaste adviseur.

3x Anders werkt met zowel Nederlands- indien Engelstaligen en onze persoonlijke inbreng kan zijn het meeste waardevolle instrument. We gebruiken de verscheidene loopbaaninstrumenten (biografische levensloop, succesanalyse, werkstijlen en kernkwadranten)zó dat ze toegespitst zijn op jou zodra vrouw.

In de IRO-trajecten vervaardigen we toepassing aangaande een kennis en expertise welke wij hebben opgedaan betreffende het ondersteunen over lieden voor het vinden over passend en duurzaam werk. FOCUS wordt via cliënten en opdrachtgevers gekenmerkt ingeval vakbekwaam, persoonlijk en informeel.

 U heeft een eigen, vaste adviseur die precies weet wat er nodig kan zijn. Daar kan zijn veelvuldig aanraking betreffende het via medicament over ons adviesgesprek ofwel ons workshop. Tussendoor kan u dan ook telefonisch ofwel ieder e-email voor een adviseur terug. Enter@work kan zijn Borea/Blik op Werk gecertificeerd.

Vanwege meer informatie over de diensten ofwel om ons oriënterend gesprek aan te vragen kun je op de website gluren en/ of ons mail sturen met info@3xanders.nl

Werk kan zijn een essentieel basisbestanddeel over het leven. Jouw functioneert dit beste in ons werkomgeving die bij jouw past, die uitdaging en voldoening heeft en waarin je overweg kan met jouw collega’s. USG Restart helpt een ieder die toe kan zijn met een andere stap. Professionele service, aangaande een eerste gedachte aan ander werk tot op de werkvloer met de toekomstige baas.

W.A.T.! Reïntegratie Adviseurs onderscheidt zich door ons eigen invalshoek van de cliënten. Eerbied, hoop en de eigen verantwoordelijkheid zijn de sleutelwoorden welke wij hanteren voor dit coachen aangaande onze here cliënten tot ons andere baan.

Tot de opdrachtgevers behoren gemeenten, uitvoerings- en zorginstellingen, verzekeringsmaatschappijen en particuliere werkgevers. Re-integratie beschouwen wij ingeval ‘werken met mensen door personen’. In de visie bezit een ieder talent, de vraag is alleen waarvoor. Die visie vertalen wij in ons basishouding, waarin wij naar lieden kijken, naar ze luisteren, betreffende ze kletsen en daarna betreffende ze op zoek gaan naar een passende werkplek. FourstaR zal ervan uit het een ieder op enig methode mag deelnemen aan het arbeidsproces. Onze programma’s zijn daar op gericht dit allerbeste betreffende lieden naar boven te halen. Het verrichten wij via een één-op-één-benadering met de re-integratiecoaches, ondersteund via ons team aangaande specialisten. Via onze ATC’s kan zijn FourstaR in staat talenten en opties met cliënten in kaart te bezorgen en te vertalen naar haalbare arbeidsmarktstrategieën.

Hierbij wordt werk bedoeld dat doorgaans maatschappelijk aanvaard kan zijn; hieronder blijven bijvoorbeeld parttime werk, tijdelijke contracten en gesubsidieerd werk op basis betreffende loonwaarde. Daar bestaan beroepen die gewetensbezwaren oproepen. Onder omstandigheden mag een werkzoekende hier beroep op verrichten.

Dit team aangaande En Route bestaat uit vier vakspecialisten. Twee loopbaanbegeleiders, een jobhunter en ons arbeidsdeskundige en wij zijn betreffende name gespecialiseerd in reintegratie & outplacement trajecten voor:

Dus is bij Epheon ook geen enkel reïntegratietraject identiek. We leveren geen standaardproducten en –trajecten aan, maar stellen ú centraal. Dát kan zijn het specialisme.

En werken autonoom juiste krijgen met perspectief. Centraal staat dit contact betreffende de vaste coach Dat blijft de basis en met hem ofwel hoofdhaar is een diepte ingegaan. Een coach geeft meteen feedback, denkt mee en adviseert.

Een invoering van een Participatiewet vraagt om investeringen in begeleiding en samenwerking, betreffende scholen en werkgevers en met verschillende partijen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *